Aktualno

Lončene peči

Lončene peči porabijo izredno malo drv, povprečno od 4 do 5 m³ na eno kurilno sezono. Seveda je to odvisno od velikosti peči in tipa izvedbe (lahka, srednje težka, težka). Praviloma imajo oblogo iz keramičnih pečnic in oddajajo toploto preko zunanjih površin. Toplotno moč izražamo v KW/m2 obodne površine. Lončene peči oddajo cca. 0,7 do 1,2 KW/m² toplote, kar je odvisno od tipa izvedbe in uporabljenega materiala za zunanje površine. Za celodnevno ogrevanje jih praviloma naložimo dvakrat dnevno (enkrat za 12 ur). Njihova uporaba dodatno ne obremenjuje okolja, saj vrača v naravo samo tisto, kar je iz nje vzela (CO2), torej ne vpliva na ravnovesje, kot je to slučaj pri kurilnem olju, zemeljskem plinu,…

Slika 1: Na levi strani je lončena peč s klopjo, kot jo vidimo od zunaj. Na desni strani je prerez te iste peči, kjer lahko vidimo kako je zgrajena v notranjosti. Oglate oranžne puščice predstavljajo topel dim, ki gre iz kurišča po kanalih v dimnik. Toplota iz dima se prenese na šamot, iz šamota pa na pečnice. Vijugaste rdeče puščice predstavljajo sevanje toplote iz pečnic v prostor.