moderni štedilnik na drva

Kako postaviti lončeno peč?

Kako postaviti lončeno peč?

Vsaka peč, posebno pa težka zidana lončena peč, potrebuje nosilno podlago. Lončena peč mora biti stabilna in se ne sme premikati, sicer lahko nastanejo v plašču lončene peči razpoke, skozi katere lahko uhajajo plini v prostor.

Lončena peč

Katera podlaga je najboljša za lončeno peč?

Srednje težka lončena peč moči ca. 4 kW ima maso 700 do 800 kg. Za betonski pod ali armiranobetonsko stropno ploščo tako breme ni problematično, zato ne potrebujemo kakega posebnega temelja. Vedeti pa moramo:

  • pod lončeno pečjo ne smemo položiti inštalacije talnega ogrevanja;
  • pod lončeno pečjo in na hrbtni strani peči (če je prislonjena na zid) ne smemo položiti električne inštalacije.

V novih gradnjah lahko postavimo lončeno peč neposredno na armiranobetonsko stropno ploščo in ne potrebujemo cementne prevleke. V starih hišah pa moramo podstavek peči postaviti na cementno prevleko, ki mora biti vsaj 6 cm debela, da bo dovolj nosilna.

lončena peč peči keramika

Pogosto delamo tudi takole: na masivno stropno ploščo položimo lesen pod na legicah. Legice položimo prosto ali pa jih z jeklenimi žeblji pritrdimo na betonsko podlago. Taka izvedba iz požarnovarnostnih razlogov ni pravilna. Podstavek lončene peči vsekakor moramo postaviti neposredno na masivno podlago.

Naslednja možnost je tudi tale: svetujemo, da odstranite talno oblogo in jo tam, kjer je nevarnost ognja, nadomestite s pločevino. Še bolje bo, če položite keramične ploščice. Težje je postaviti lončeno peč na lesen strop. Najprej moramo ugotoviti, kako so položeni stropniki.

Najpriporočljivejše je, če lončeno peč postavimo na podest. Stropnike podpremo z jeklenim ali lesenim prečnim nosilcem. Prečnih nosilcev je seveda lahko več, dva ali trije, če je lončena peč težka. Seveda pa je treba paziti na to, da z nosilci zmanjšamo uporabno višino v spodnjem prostoru, kar je lahko zelo neprijetno.

 Temelj na lesenem stropu za lončeno peč

Pogoj za vsako rešitev je, da je lesen strop dovolj ohranjen in dovolj nosilen. Na lesenem stropu lahko postavimo stalno ognjišče na 50 mm debelo podlago iz betona, ploščic ali kamnitih plošč z eno ali dvema legama strešne lepenke, PVC folije ali podobno. Poznamo več izvedb:

Poglobitev. Stropniki morajo biti močni, da lahko prevzamejo dodatno obtežbo. Najprej določimo velikost kamnite ali betonske plošče ; na tem delu odstranimo lesen pod . Pokaže se konstrukcija lesenega stropa: dva stropnika in nasutje . Sedaj med oba stropnika položimo vsaj 50 mm debele plohe . Nanje bomo položili betonsko ali kamnito ploščo, na kateri naredimo podstavek lončene peči.

Podest . Temelj za lončeno peč postavimo na pod . Najprej položimo na lesen pod lego strešne lepenke, nanjo postavimo ploščo iz betona ali kamna, lahko pa izdelamo tudi ploščo iz lahkega betona (plošče siporex). Plošča naj bo debela vsaj 50 mm (v našem primeru je debela 100 mm). Če nas moti stopnica v prostoru, lahko celoten pod dvignemo na novo višino.

Menjalnik . Stropniki morajo biti dovolj močni, ker jih z menjalnikom oslabimo. Menjalnik postavimo med stropnike, vzporedno z zidom, pod sprednji rob temelja.

Konzole . Če so stropniki prešibki, lahko vgradimo med stropnike jeklene konzole. Velikost jeklenega profila za konzolo določimo iz standardnih podatkov, lahko uporabimo valjane ali HOP profile. Ker bomo čez konzole položili temelj, moramo zgornji rob konzole vsaj za 50 mm poglobiti pod lesen pod. Konzole moramo vsidrati v zid najmanj 120 mm globoko. Najbolje je, da v ležišču na jeklene konzole privarimo jeklene ploščice. Ležišča v zidu zapolnimo z betonom, ki ga naredimo z drobnim mineralnim agregatom. Če smo v dvomih, se posvetujmo s statikom.

Podstavek lončene peči

Podstavek postavimo na temelj ali podest. Na masivno stropno ploščo ga lahko postavimo neposredno. Sami se odločimo, ali bomo podstavek položili na temelje, ki so že obloženi s ploščicami, ali pa bomo najprej naredili podstavek, nato pa temelj obložili s ploščicami.

Podstavek lahko izdelamo s kamnitimi bloki ali z bloki iz plinastega betona, pomembno je, da so dovolj močni.

Mere podstavka lončene peči

Podstavek je lahko iste širine in globine kot peč ali pa nekoliko večji. Podstavek iste velikosti kot lončena peč daje po videzu nekoliko manjšo peč, širši podstavek pa naredi lončeno peč nekoliko masivnejšo in prijetnejšo na pogled.

Mere A in B. A je koristna globina pod obokom, B je debelina podstavka ob zidu. Če želimo večjo globino, lahko opustimo podstavek ob zidu, predvidimo pa še en jeklen nosilec, ki bo prevzel obtežitev lončene peči. Največkrat zadošča globina 55 cm, da vanjo spravimo polena. Za pokrov podstavka lahko namesto kamnitih plošč uporabimo vsaj 10 cm debele plošče iz penastega betona. Uporabimo tudi šamotne plošče debeline najmanj 5 cm. Šamotna plošča mora imeti v ležiščih vsaj 5 mm široko dilatacijsko rego, sicer pri raztezanju poškoduje podstavek. Lok v podstavku naredimo iz klinkerja ali naravnega kamna. Stike med elementi loka zapolnimo s polnilno malto. Lok zidamo s pomočjo lesene šablone.

Rešetka, kurišče in dimni kanali lončene peči

Notranja izdelava lončene peči je še bolj pomembna kot njen zunanji videz. Pravilno usmerjeni in izdelani notranji deli zagotavljajo pravilno delovanje lončene peči. Med te dele spadajo med drugim tudi rešetka, kurišče in dimni kanali.

lončena peč

Rešetka lončene peči

Na rešetko naložimo potrebno količino goriva, skoznjo prihaja za zgorevanje potrebna količina zraka, skoznjo tudi padajo nezgoreli ostanki goriva v prostor za pepel. Je najbolj obremenjen element lončene peči. Poznamo dve izvedbi rešetk: trdno in pomično.

V lončenih pečeh uporabljamo zvečine trdne rešetke, zato jih bomo v nadaljevanju opisali. Velikost rešetke je osnova za izračun celotne notranjosti lončene peči, zato jo moramo skrbno določiti. V prvi vrsti je odvisna od vrste goriva. Če ogrevamo peč z lesom, določimo velikost rešetke z obrazcem:

velikost rešetke = ogrevalna površina / 150

Vsako gorivo sprošča pri zgorevanju samo po sebi nekaj kisika. Les ima kisika nekoliko več, dovajamo ga manj, zato je pri mešani kurjavi rešetka lahko manjša.

Izmera rešetke lončene peči

Ostanimo pri našem primeru, ko potrebujemo lončeno peč s 3,8 m² ogrevalne površine. Ob mešani kurjavi potrebujemo takole rešetko: 3,8 x 10000/150  = 38000/150  = 250 cm².

Vedeti moramo, da je dovod svežega zraka odvisen tudi od vleka dimnika. Če dimnik slabo vleče, vzamemo nekoliko večjo rešetko, če pa je vlek močen, je lahko rešetka za eno stopnjo manjša.

Če upoštevamo srednji vlek dimnika, bomo izbrali rešetko v velikosti 280 cm². Doslej nismo upoštevali ogrevanja s toplo vodo iz lončene peči. Ta odvzame lončeni peči toploto, kar moramo upoštevati pri določanju ogrevalne površine. Ker nimamo natančnega računa za izmenjevalec toplote v lončeni peči, v tem primeru povečamo rešetko za ca. 25 odstotkov. Kaj se zgodi, če rešetko napačno izmerimo?

— Prevelika rešetka vpliva na pomanjkljivo zgorevanje. V lončeno peč prihaja preveč svežega zraka in dimni plini se hitro ohlajajo.

— Pri premajhni rešetki je zgorevanje slabo, ker je premalo svežega zraka; zato ne dosežemo visokih temperatur.

V obeh primerih ostaja v dimnih kanalih in dimniku mnogo saj. Vedeti moramo še to, da so hladni dimni plini v določenih razmerah zelo neprijetni.

Na kaj moramo paziti pri vgrajevanju rešetke?

Litoželezna rešetka je močno obremenjena: na zgornji strani žari, s spodnje strani pa kroži sorazmerno hladen zrak. Razumljivo je, da pri izredno visokih temperaturnih razlikah v materialu nastanejo velike napetosti, ki lahko povzroče tudi lome.

Če rešetka poči, se ne vznemirjajte, kajti to ni niti nevarno niti škodljivo. Rešetki moramo omogočiti raztezanje in krčenje v obeh smereh. V ležišču pustimo na vseh robovih 5 mm široko rego. Nikakor pa ne smemo hladne rešetke trdno vpeti v ležišče!

Če rešetko obrnemo narobe, lahko pepel zapre rege. Do plamena prihaja vse manj zraka, ogenj se zaduši, nastajajo škodljivi plini. Zato pazimo, da rešetko pravilno obrnemo. Zgornji rob rešetke naj bo 60 mm niže od spodnjega roba vratc kurišča. Tako preprečimo, da bi se ob gorenju vratca preveč segrela.

Prostor za pepel v lončeni peči (pepelnik)

Ta ni nikoli prevelik. Kdo pa si želi vsak dan čistiti pepel? Običajno določimo mere prostora za pepel po merah kurišča in rešetke, vendar to ni nujno. Pomembno je le, da mere ustrezajo normiranim meram pečnic.

Vse potrebne materiale in pripomočke za gradnjo lončene peči lahko kupite pri nas, v naši prodajalni Peči keramika, v Novem mestu.

Kljub vsemu napisanemu, je lončena peč kritični objekt kar se tiče varnosti. Če kateri od korakov ni pravilno ali dovolj natančno narejen, lahko pride do napak pri vgradnji in posledično v najslabšem primeru do požara.

Pečarji iz Peči-keramika imajo vrsto letne izkušnje in se redno izobražujejo, da so na tekočem z vsemi standardi in najnovejšimi tehnologijami na področju gradnje lončenih peči. Le tako izobražen pečar vam lahko naredi vrhunsko lončeno peč.

Da bo vaša lončena peč brezhiben in kakovosten izdelek, s katerim boste zadovoljni, in vam bo služila leta, nas kontaktirajte ali nas obiščite v salonu Peči-keramika v Novem mestu.