moderni štedilnik na drva

Peči in kamini podjetja Peči keramika

Peči in kamini podjetja Peči keramika

Družba v okviru svoje dejavnosti svojim strankam nudi kompletno inženiring uslugo pri postavitvi vseh vrst lončenih peči in kaminov in sicer po najkrajših možnih postopkih.

Pokličete nas, pošljite elektronsko sporočilo, pismo ali telefaks!

 • posredujemo vam željene informacije telefonsko, ali pošljemo prospektni material
 • obiščemo vas na domu, z ozirom na vaše zahteve vam svetujemo pri izbiri peči ali kamina ter predlagamo obliko in barvne kombinacije
 • na podlagi vaših želja vam izdelamo načrt in ponudbo za dobavo in montažo (lahko tudi samo dobavo materiala)
 • na podlagi izdelanega načrta in ponudbe v tovarni izdelamo potreben material pripeljemo in postavimo vašo peč ali kamin
 • seznanimo vas z načinom uporabe in potrebnim vzdrževanjem in servisnimi pregledi
 • za opravljeno dobavo in montažo vam jamčimo za brezhibno delovanje 24 mesecev

V fotogaleriji si lahko ogledate nekaj možnih oblik in sistemov izdelanih peči in kaminov.

Toplozračni kamin

Pogled na ogenj, ter prava toplota
Toplozračni kamini so sestavljeni iz kaminskega kurišča, obloge sistema dimovodnih cevi in toplozračnih rešetk z regulacijo ali pa brez nje. Obloga toplozračnega kamina je praviloma izdelana iz naravnih materialov ki ne akumulirajo toplote, kot so predvsem: kamen, železo, plinobeton (siporeks), mavčne plošče.

Značilnosti toplozračnih kaminov so naslednje:

 • omogočajo neposreden pogled na igro plamena
 • imajo vgrajeno kaminsko kurišče (SCHMID, KOBOK, STARTHERM,…)
 • začetek ogrevanja prostorov že v 15-20 minutah po začetku kurjenja
 • po prenehanju kurjenja se relativno hitro ohladijo (cca 1-2h)
 • z ustrezno razporeditvijo toplozračnih rešetk imajo možnost ogrevanja več prostorov hkrati
 • možnost vgradnje toplovodnega kurišča ali SCHMID dodatka za centralno kurjavo (odprt sistem z zalogovnikom).

oPotreben je dimovodni kanal (dimnik) vsaj 180 mm premera in minimalne višine cca 4,5 m, računajoč od priključka pa do vrha dimnika. V posebnih okoliščinah jih je možno priključiti tudi na manjši presek dimnika v kolikor je višina dimnika večja in zagotavlja potreben podtlak vsaj 12-14 Pa. Dimniki so keramični (šamotni) ali pa iz nerjavečega jekla. Obvezno je zagotoviti dovod svežega izgorevalnega zraka od zunaj, praviloma s cevjo premera minimalno 125 mm, za kurišča večjih moči in kurišča za uporabo pri odprtih (dvignjenih vratih ustrezno večjega premera. Odpiranje vrat kaminskega kurišča je na stran (levo-desno), navzgor (dviganje v napo) praviloma iz prostora, lahko tudi iz sosednega prostora (kurišča KOBOK, kurišče SCHMID ali kurišča SUPRA).

Toplozračni kamini se izdelujejo po naročilu v oblikah in obdelavah po želji strank, seveda v okvirju tehničnih možnosti na mestu vgradnje.

Toplozračne peči so primerne za uporabo v objekti in prostorih kjer je potrebno prostor hitro segreti in so manj primerne za stalno ogrevanje.

Toplozračne peči oblikujemo po zahtevah in željah kupca ali pa dobavljamo in montiramo tipske kamine.

tristranski kamin in primernost tal

Lončena peč

Lončene peči na trda goriva so najcenejši način ogrevanja. Med peči z akumulacijsko sposobnostjo vštevamo predvsem lončene peči, krušne peči, klasične štedilnike, toplozračne peči,… skratka peči, ki so izdelane iz materialov, kateri imajo sposobnost akumulacije toplote. To so: pečnice, lončeni zidaki, šamotne opeke,… Te peči imajo značilnost, da dolgotrajno oddajajo toploto tudi po prenehanju kurjenja (12 ur in več, odvisno od izvedbe)

Živimo v obdobju, ko spoznavamo, da so energetski viri omejeni, energenti pa čedalje dražji in seveda težje dostopni večini ljudi.

V nastopajočih hladnih dneh moramo bivalne prostore ogreti na primerno temperaturo. Kako ustreči tej potrebi? Kakšen način ogrevanja uporabiti? Ali bomo zmogli z družinskimi prihodki pokriti stroške ogrevanja?

Eden od najcenejših načinov ogrevanja je vsekakor ogrevanje s pečmi na trda goriva oziroma les (drva). In ko smo se odločili za ogrevanja na ta način, dvakrat premislimo o izboru vrste peči. Na tržišču najdemo izredno široko paleto izvedb peči na trda goriva, vendar jih poenostavljeno lahko razvrstimo v 2 skupini, in sicer:

 • Peči z akumulacijsko sposobnostjo

Med peči z akumulacijsko sposobnostjo vštevamo predvsem lončene peči, krušne peči, klasične štedilnike, toplozračne peči,… skratka peči, ki so izdelane iz materialov, kateri imajo sposobnost akumulacije toplote. To so: pečnice, lončeni zidaki, šamotne opeke,… Te peči imajo značilnost, da dolgotrajno oddajajo toploto tudi po prenehanju kurjenja (12 ur in več, odvisno od izvedbe).

 • Peči brez akumulacijske sposobnosti

Med peči brez akumulacijske sposobnosti pa se uvrščajo vse izvedbe iz železa, jeklene pločevine,… skratka iz materialov, ki se sicer hitro segrevajo in tudi izredno hitro ohladijo.

 • Pomembne lastnosti lončenih peči

Lončene peči porabijo izredno malo drv, povprečno od 4 do 5 m3 na eno kurilno sezono. Seveda je to odvisno od velikosti peči in tipa izvedbe (lahka, srednje težka, težka). Praviloma imajo oblogo iz keramičnih pečnic in oddajajo toploto preko zunanjih površin. Toplotno moč izražamo v KW/m2 obodne površine. Lončene peči oddajo cca. 0,7 do 1,2 KW/m2 toplote, kar je odvisno od tipa izvedbe in uporabljenega materiala za zunanje površine. Za celodnevno ogrevanje jih praviloma naložimo dvakrat dnevno (enkrat za 12 ur). Njihova uporaba dodatno ne obremenjuje okolja, saj vrača v naravo samo tisto, kar je iz nje vzela (CO2), torej ne vpliva na ravnovesje, kot je to slučaj pri kurilnemu olju, zemeljskemu plinu,…

Dimniški priključek lahko izvedemo že na klasično zidan dimnik 14/14 cm, minimalne višine 4,5 m.Vkolikaor pa načrtujemo lončeno peč v novogradnji, izvedemo dimnik minimalnega profila 16 cm in minimalne višine, računajoč od priključka, 4,50 m.Njboljši tlorisni položaj dimnika je nekje v sredini bivalnih prostorov, saj na ta način zagotovimo najboljšo ogrevalno sposobnost in omogočimo neposredno ogrevanje vseh sosednih prostorov.

lončena peč

Oblikujemo jih v nešteto oblik. Barvno, oblikovno in tehnično jih prilagodimo vsakemu prostoru in okusu posameznika. V primerni tehnični izvedbi lahko ogrevajo več prostorov. Kurišča se lahko izvedejo izven prostora, ki ga ogrevamo (hodnik, stopnišče, klet,…). Z malo domišljije jim lahko dodamo ogrevano klop, sedišče, ležišče, vgradimo pekač ali pa modificiramo kurišče, da lahko pripravimo kakšno domačo dobroto.

Kurišče oziroma vratca za nalaganje drv in čiščenje so lahko iz hodnika, v sosednem prostoru ali pa celo v kurilnici. V zgornji etaži-nadstropju se lahko izvede dodaten del lončene peči s katerim dodatno izkoristimo dimovodne pline in povečamo izkoristek same peči.

Dovod izgorevalnega zraka je obvezen in je minimalnega premera 125 mm.

Mogoče nas na začetku odločanja o nakupu lončene peči odvrača cena, ki je nekoliko višja od peči brez akumulacijske sposobnosti, vendar je potrebno vedeti, da se nam začetno višja investicija zelo hitro povrne skozi manjšo porabo goriva. Celotna investicija pa se izplača že v 3 do 5 letih, tako da je nabava lončene peči vsekakor ekonomsko smotrna naložba.

Tolpozračna peč

Hitro do toplega zraka – tudi za več prostorov
Toplozračne peči so praviloma sestavljene iz kaminskega kurišča (vložka), obloge iz pečnic ali drugega mineralnega materiala s sposobnostjo akumulacije toplote ter sistema (kanalov) regulacijskih zračnikov za ogrevanje prostora ali sosednih prostorov. Obloga ne sme biti iz plinobetona, betona ali kamna, saj so to materiali, ki ne akumulirajo toplote. Pri teh pečeh se ne uporablja ventilatorjev za prisilno kroženje zraka.

Značilnosti toplozračnih peči

 • prostor ogrevajo kroženjem zraka (naravni vzgon)
 • prostor začnejo segrevati že po 15 do 20 minutah po začetku kurjenja
 • imajo možnost segrevati več sosednih prostorov (ustrezna regulacija zračnikov);
 • ko se izravna temperatura zraka (zaprti zračniki)
 • po prenehanju kurjenja, obloga oddaja toploto še približno tri do štiri ure, odvisno od stopnje segretosti

V toplozračnih pečeh se uporabljajo kurišča s steklenimi vrati, ki se lahko odpirajo na stran ali pa dvižno. Z uporabo kurišč, ki imajo vgrajeno šamotno oblogo sicer povečamo akumulacijsko sposobnost celotne peči, vendar podaljšamo čas, ki je potreben za začetek oddajanja toplote.

Kombinirane lončene peči so peči, ki so zgrajene v kombiniranem sistemu med klasičnimi lončenimi in toplozračnimi pečmi. Prostor segrevajo kombinirano in sicer toplozračno (naraven vzgon zraka) in s sevanjem lončenega dela peči. Sestavljene so iz toplozračnega in klasičnega dela. Toplozračni del vsebuje kaminsko kurišče, oblogo iz pečnic ali iz mineralnega materiala s sposobnostjo akumulacije toplote in sistem zračnih regulatorjev. Klasični del vsebuje sistem šamotnih dimovodnih kanalov in oblogo iz pečnic, lončenih zidakov ali drugih mineralnih materialov s sposobnostjo akumulacije toplote. Oblikovanje klasičnega dela je možno v obliki razgibanega dodatka ali ogrevane klopi z ogrevanim naslonom ali brez njega.

Značilnosti kombinirane lončene peči

– možnost uporabe samo toplozračnega dela (v prehodnih obdobjih) ali v odvisnosti od vremenskih razmer
– možnost uporabe toplozračnega in klasičnega dela, akumulacija toplote v oblogi toplozračnega dela in v klasičnem delu peči
– začetek ogrevanja prostora že po 15 do 20 minutah
– možnost ogrevanja več sosednih prostorov (ustrezna regulacija z zračniki)
– Po prenehanju kurjenja obloga toplozračnega dela oddaja toploto še približno tri do štiri ure, obloga klasičnega dela pa približno šest do deset ur, odvisno od stopnje pregretosti. Enako kot v toplozračnih pečeh se v kombiniranih uporabljajo kaminska kurišča s steklenimi vrati in odpiranjem navzgor ali pa na stran v prostor. Cevi centralne kurjave in grelni kabel v klasičnem delu peči, zlasti če je izveden v obliki ogrevane klopi, omogočajo, da je klop, sedišče toplo tudi takrat, kadar nismo pripravljeni kuriti peči.

Pogostokrat se postavlja vprašanje, ali je možno v te peči vgraditi toplovodna kaminska kurišča za centralno kurjavo? Odgovor je seveda, da je možno, vendar je v tem primeru obvezna vgradnja zalogovnika tople vode in sistem mora imeti možnost izpraznitve, v kolikor bi prišlo do prekomernega gretja. Mnenja smo, da je premišljena izvedba in primerna lokacija kombinirane ali toplozračne peči v hiši ali stanovanju bolj ekonomična in varčna kot kombinacije s centralno kurjavo, pri katerih so nujni tehnični kompromisi med obema sistemoma.

Ležalni kamin

Ležalni kamini so praviloma sestavljeni iz dveh delov in sicer višjega dela – kurišča in nižjega dela – ležišča. Oblike in dimenzije so poljubne in odvisne od razpoložljivega prostora in tehničnih možnosti odvoda dimnih plinov. Zunanji plašč je izdelan iz keramičnih pečnic, barvno in oblikovno usklajeno z ostalo opremo-interierjem, notranji del ležalnega kamina pa sestavlja sistem šamotnih dimovodnih kanalov. Kuriščna vratca so lahko s steklom ali brez, vgrajena v prostoru iz hodnika ali celo v kleti-kurilnici. Ležišče je lahko z neogrevanim ali ogrevanim naslonom. V ležišče se lahko vgradijo cevi centralne kurjave ali električni grelni kabel s termostatom, ki nam omogočata toplo ležišče tudi takrat kadar nismo pripravljeni kuriti kurišča ležalnega kamina. Kurišče je lahko izdelano klasično s pečarskim šamotom, uporabljeno BIO-KURIŠČE RATH ali pa vgradno kurišče Schmid (TIP SH).

Vgraditev raznih »registrov« za centralno kurjavo v klasična kurišča odsvetujemo.

Sotuacija v stanovanju je lahko tudi taka, da je ležalni kamin delno vgrajen v pregradne stene več sosednih prostorov , ter tako zagotavlja njihovo ogrevanje.

Ležalni kamini potrebujejo dimovodni kanal (dimnik) premera 160 mm, minimalne višine 4,50 m, lahko se priključijo tudi na klasično zidan dimnik 14×14 cm visok minimalno 4,50m v kolikor je tehnično brezhiben. Pri izdelavi ležalnih kaminov je potrebno zagotoviti dovod svežega izgorevalnega zraka s cevjo premera vsaj 125 mm in več, odvisno od velikosti in moči peči.

Osnovne značilnosti in najprimernejša uporaba

 • primerno za stalno ogrevanje
 • dolgotrajno oddajanje toplote tudi po prenehanju kurjenja
 • možnost ogrevanja več prostorov hkrati
 • majhna poraba drv
 • manj uporabno v prehodnem obdobju (jesen-pomlad)

Ležalne kamine izdelujemo po naročilu, po željah kupca in razpoložljivih tehničnih možnosti na mestu montaže.

Naši oblikovalci Vam bodo z veseljem pomagali pri oblikovanju in svetovanju izbire materialov.

Krušna peč

Kdor se še ne spominja slastnih babičinih dobrot iz krušne peči?
Krušna ali kmečka peč je element kateri je namenjen peki in ogrevanju prostora. Včasih je bil nepogrešljiv v vsaki kmečki hiši.

Oblikovanje krušnih peči je možno v neštetih variantah. Tlorisno so lahko: kvadratne,pravokotne, okrogle, ovalne z enim ali več zapečki. Kuriščna vratca so bila praviloma vedno v sosednjem prostoru ali hodniku, danes se lahko izvedejo tudi iz prostora. Zunanji plašč je izveden z oblogo iz pečnic raznih oblik in barv. Notranjost krušne peči je zelo pomembna in mora biti izvedena iz kvalitetnega pečarskega šamota, dno oziroma prostor za peko pa iz šamota namensko izdelanega za peko kruha.

Vratca,zunanja in notranja so lahko različnih izvedb, od enostavno gladkih izdelanih i jeklene ali nerjaveče pločevine, kovaško okrašene in z medeninastimi fragmenti. Poleg krušne peči sodijo tudi primerna orodja za kurjenje pečenje in čiščenje.

Tradicionalna krušna peč ima na zunanji površini pečnice z reliefi letnih časov, lovskimi motivi ali je določeno število elementov umetniško okrašeno.

Družba ima v svojem proizvodnem programu tudi posebne pečnice dimenzije 23×48 cm z zaključnimi elementi (simsi in cokli) višine 11 cm, za izdelavo krušnih peči z eno pečnico po višini.

Izdelujemo jih po naročilu, skldno z željeno obliko, barvo in velikostjo. Dimnik potreben za priključitev krušne peči je minimalno premera 200 mm, oziroma je odvisen od velikosti krušne peči. Za gorenje in varno uporabo je nujen dovod svežega zgorevalnega zraka od zunaj minimalnega premera 125 mm in več, odvisno od velikosti in moči peči.

Krušen peči so primerne za stalno ogrevanje in pečenje, saj imajo zelo veliko akumulacijsko akumulacijsko sposobnost, manj primerne so za občasno uporabo v prehodnih obdobjih (jesen-pomlad) ali v počitniških objektih kjer ni stalnega bivanja.

krušna peč peči keramika

Zidani štedilnik na trda goriva

Zidani štedilnik na drva je kurilna naprava namenjena za kuhanje in pečenje, podrejeno pa delno tudi za ogrevanje prostora v katerem se nahaja.

Izdelujemo jih izključno po naročilu na obrtniški način, oblikovno prilagojeno prostoru v katerem se nahajajo. Lokacijsko se lahko umestijo v kuhinjski niz z ostalimi elementi.

Namen uporabe določa velikost kuhalne plošče, vgraditev enega ali več pekačev in volumen kotlička za segrevanje vode. Pekači so lahko vgrajeni v višini kurilnih vrat, ali pa v višini delovnega kuhinjskega pulta.

Okovje se izdeluje po naročilu in je lahko iz litega železa, jekla, nerjavečega jekla v polirani ali peskani izvedbi.

Kuhalna plošča je praviloma jeklena debeline 6-10 mm, možna je izvedba s steklokeramično ploščo. Zunanja površina je obložena s keramičnimi pečnicami v barvi in oblikovno usklajeni z ostalo kuhinjsko opremo. Ostali material primeren za oblogo vidnih sten so tudi keramične ploščice.

Premer dimnika potreben za priključitev štedilnika je odvisen od velikosti in moči naprave, v veliki večini primerov zadostuje premer vsaj 160 mm, višine minimalno 4,50 m, možna je tudi priključitev na klasično zidan dimnik 14×14 cm če je tehnično brezhiben. Kot za vsa kurišča, je potreben dovod izgorevalnega zraka minimalnega premera 125 mm ali več, kar je odvisno od velikosti in moči štedilnika..

Pizza peč

Pizza peči na trda goriva (drva), so kurilni elementi namenjeni izključno za peko pic, za rabo doma ali v gostinskih lokalih.

Pizza peč je konstruirana tako, da je poudarjena funkcija za peko oziroma za pečenje in nima ogrevalnih sposobnosti. Načrtujemo in izvajamo jih v različnih velikostih v odvisnosti od velikosti kurišča oziroma števila pic ki jih želimo na enkrat peči.

Zunanja obdelava je lahko iz različnih materialov kot so: pečnice, okrasni umetniški keramični elementi z različnimi unikatnimi poslikavami, kamnita obloga, plinobeton obložen s keramiko ali v gladki oziroma rustikalni izvedbi s pečarskimi ometi.

Notranjost je izvedena izključno s šamotnim materialom namenjenim za peko RATH.

Potreben premer dimnika je min 200 mm oziroma tudi več, kar je odvisno od velikosti kurišča.

Potrebo je zagotoviti neodvisen dovod svežega izgorevalnega zraka vsaj premera 125 mm in več kar je odvisno od velikosti in moči peči.

Pizza peči izdelujemo izključno po naročilu, dimenzijsko in oblikovno prilagojeno prostoru ki je na razpolago.

pizza peč

Zidana kuhinja

Poseben del ponudbe družbe vsebuje načrtovanje, proizvodnja, dobava in montaža zidanih kuhinj, ki so lahko v celoti izvedene z oblogam iz keramičnih elementov v različnih barvah in oblikovnih kombinacij. Kuhinjska delovna površina je lahko izvedena z keramičnimi elementi iz lastne proizvodnje ali v kamniti izvedbi. Možne so tudi kombinacije klasičnega dela kuhinje (štedilnik na drva s pekačem in kotličkom za vodo + delovni pult) in elementi iz serijske proizvodnje kuhinjske opreme, to so predvsem električni ali plinski pekači, električne ali plinske kuhalne plošče, pomivalni stroji in podobno.

Poleg načrtovanja, proizvodnje in izvedbe zidanih kuhinj, lahko dobavimo kompletno kuhinjsko opremo po izboru in željah naročnika.

Naša celotna ponudba

 • ogled na objektu,
 • strokovno svetovanje,
 • izdelava idejnega – izvedbenega načrta
 • izdelava toplozračnih kaminov
 • izdelava vseh vrst lončenih peči
 • izdelava krušnih peči
 • izdelava pizza peči za gostinske objekte in domačo uporabo
 • peletni gorilci za pizza peči
 • izdelava pečnic
 • prodaja kaminskih kurišč (toplovodni, peletni, toplozračni)
 • proizvodnja keramike
 • zastopstvo za kaminska kurišča Kobok, Schmid, Spartherm, Supra, Hitze
 • material za pozidavo kaminov ali peči
 • prodaja in montaža šamotnih in inox dimnikov
 • obnova starih dimnikov (povrtavanje in vgradnja inox cevi)
 • servis ter vzdrževanje lončenih in krušnih peči

Zato ne odlašajte in nas kontaktirajte, ali pa nas osebno obiščite v našem salonu v Novem mestu!